Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je neděle 17.1.2021

Městský kamerový dohlížecí systém


002Městský kamerový dohlížecí systém zahájil provoz

Snaha vedení města o zvýšení bezpečnosti občanů a návštěvníků města přinesla své ovoce v podobě získání dotace z Programu prevence kriminality na rok 2012 na projekt „Městský kamerový dohlížecí systém Vysoké Mýto“. Celkové náklady projektu, který realizovala společnost Telnes  s. r. o. z České Třebové, jsou 846 700 Kč. Z této částky představuje dotace Ministerstva vnitra ČR 762 000 Kč a podíl města 84 700 Kč. V rámci této akce byly pořízeny a instalovány celkem 4 kamerové body – bod č. 1 - budova MěÚ na náměstí, bod č. 2-  Hotel Tejnora, bod č. 3-  sloup veřejného osvětlení vedle knihovny, bod č. 4 - panelový dům č. p. 713 v sídlišti Družba. Dále byla zřízena 2 pracoviště obsluhy – první monitorovací pracoviště v objektu Policie ČR ve Vysokém Mýtě a druhé monitorovací pracoviště na služebně Městské policie Vysoké Mýto......

Kamerový systém má působit především preventivně a má dát oběma policiím šanci rychle a efektivně zasahovat ve sledovaných lokalitách. Záznam z kamer bude uchováván po dobu 14 dní. Veškeré zpracování a poskytování záznamů a práce s kamerovým systémem samotným je plně v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů, všichni strážníci a policisté jsou seznámeni se zásadami používání MKDS ve vztahu k ochraně osobních údajů. Současně došlo na příjezdových komunikacích do města a na vlakovém a autobusovém nádraží k umístění informačních tabulí, které návštěvníky i občany upozorňují na skutečnost, že veřejná prostranství jsou pod dohledem kamerového systému, který provozuje městská policie.

K technickému řešení je třeba dodat, že instalované IP kamery ( Pelco Spectra) představují špičku ve své kategorií a jejich rozhledové poměry a softwarové nastavení umožňují velice kvalitní  monitoring prostoru, nad kterým dohlíží, a to i v noční době.

V měsíci únoru 2013 bude vyhlášena Ministerstvem vnitra ČR další výzva pro podávání projektů do Programu prevence kriminality 2012. I v této výzvě město opětovně zamýšlí podat žádost. O všech dalších aktivitách města v prevenci kriminality Vás budeme průběžně informovat na webu, případně opět ve Vysokomýtském zpravodaji.

Tiskova zprava 19 11 2012 fotografie KB VM