Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 9.2.2023

Měření rychlosti městskou policïí


     Městská policie Vysoké Mýto provádí měření rychlosti na katastrálním území města Vysokého Mýta a dále na základě veřejnoprávních smluv v obcích Běstovice a Dobříkov. Tato činnost je pouze doplňková a probíhá přibližně jednou měsíčně. Proto má spíše preventivní charakter. Místa měření rychlosti byla vybrána s ohledem na bezpečnost a plynulost silničního provozu a to především u základních škol, kde je rychlost omezena a dále v blízkosti přechodů pro chodce. Všechna tato místa byla po dohodě schválena Policí České republiky.

     Městská policie Vysoké Mýto na rozdíl od mnoha jiných Městských policí prováděla měření rychlosti i v době, kdy úseky bylo nutné označit informativními dopravními značkami upozorňujícími na měření rychlosti. Určitě stojí za zmínku,že tolerance nastavená na měřícím zařízení /radaru/ přesahuje až 20% z povoleného rychlostního limitu.  Z tohoto jasně vyplívá, že měření rychlosti Městskou policií Vysoké Mýto není prováděno za účelem šikany řidičů, nebo bezhlavého vybírání peněz do městské pokladny. Chci zdůraznit, že tomu tak nebylo ani v létech minulých. Smyslem naší práce vždy bylo, aby ve městě existovala určitá ohleduplnost mezi všemi účastníky silničního provozu. V tomto roce jsme provedli čtyři měření a při nich zaznamenali 70 dopravních přestupků. Chci touto cestou poděkovat všem ohleduplným a zodpovědným řidičů, kteří v našem městě dodržují pravidla silničního provozu a neohrožují svou rychlou jízdou naše spoluobčany.

Toušek R. velitel MP