Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 28.1.2023

Veřejný pořádek a bezpečnost občanů ve městě


     Nové vedení města Vysokého Mýta v čele s panem starostou Ing. Miloslavem Souškem stanovilo jednoznačné priority týkající se práce Městské policie Vysoké Mýto. Snahou nového vedení je zajistit bezpečnost obyvatel a dodržování veřejného pořádku v ulicích města a to především ve večerních  hodinách. Tento úkol vzhledem k počtu sedmi strážníků , z nichž jsou dva dlouhodobě nemocní není nikterak jednoduchý. I přes tento zcela zásadní personální problém se podařilo prodloužit pracovní dobu Městské policie v některých dnech do pozdních nočních hodin a tím podstatně eliminovat negativní jevy  především v centru města a jeho blízkém okolí. Jako jednoznačně pozitivní vidím  spolupráci s Obvodním oddělením Policie České republiky Vysoké Mýto. Základním úkolem MP je zabezpečit město v nočních hodinách tak, aby se každý jeho občan nebo návštěvník mohl cítit v jeho ulicích  zcela bezpečně.

Toušek R. velitel MP