Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je neděle 5.2.2023

Rozšíření kamerového systému - ANKETA


Město Vysoké Mýto v současné době zvažuje podat žádost o dotaci na rozšíření  městského kamerového dohlížecího systému (dále jen „MKDS“), který byl uveden v našem městě do provozu v měsíci listopadu 2012 a tvoří ho 4 samostatné kamerové body a 2 pracoviště obsluhy (Policie ČR, Městská policie Vysoké Mýto). V současné době byly vytipovány další 3 lokality pro umístění bezpečnostních kamer. Shoda na výběru těchto lokalit vzešla z jednání Skupiny prevence kriminality, Policie ČR, Městské policie Vysoké Mýto a vedení města, kde hlavním hlediskem byla rizikovost lokality doložená konkrétními statistickými údaji. Abychom náš záměr rozšířit MKDS podpořili i šetřením mezi obyvateli města, chceme Vás zdvořile požádat o vyplnění několika otázek v anonymním dotazníku.