Cvičení složek IZS


V úterý 22. června v 9. hodin proběhlo na ulici Husova cvičení složek IZS, kterého se mimo jiné zúčastnila i hlídka MP, která na místě simulovaného požáru budovy pomáhala se ztotožněním zraněných osob a usměrňováním silničního provozu. 

(TV)