Za opětovné ukládání odpadu mimo místo určení padla pokuta


Ve čtvrtek 22. července se MP zabývala oznámením pracovníka technických služeb, ohledně ukládání odpadu mimo místo určení jedním provozovatelem občerstvení ve Vysokém Mýtě. Muž odpadky ukládal vedle kontejnerů na tříděný odpad. Jelikož už se jednalo o jeho druhý přestupek, byla mu tentokrát uložena pokuta v příkazním řízení.

(TV)