Hlídka usměrňovala provoz u porouchaného nákladního vozidla


V pátek 25. června po 15. hodině usměrňovala hlídka MP silniční provoz na ulici Čelakovského, kde stálo porouchané nákladní vozidlo.

(TV)