Příbuzní chtěli aby se žena šla léčit ze závislosti na drogách


Ve čtvrtek 15. července před 22. hodinou vyjížděla hlídka MP na žádost dispečinku ZZS na Tyršovo náměstí, kde se měla nacházet v jednom z domů žena pod vlivem drog, která údajně nekontrolovala své chování. ZZS kontaktovali její příbuzní. Lékař na místě však neshledal důvod k hospitalizaci. Žena byla nakonec z domu strážníky vykázána.

(TV)