Legislativa


553/1991 Sb. - O obecní policii

273/2008 Sb. - O policii České republiky

40/2009 Sb. - Trestní zákoník

141/1961 Sb. - Trestní řád

200/1990 Sb. - O přestupcích

379/2005 Sb. - K ochraně před škodami působenými tabákem,alkoholem,návyk.látkami

128/2000 Sb. - Zákon o obcích

361/2000 Sb. - O silničním provozu

56/2001 Sb. - O podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

13/1997 Sb. - O pozemních komunikacích

500/2004 Sb. - Správní řád